CETRÉL Företagsförmedling.png

  Malmö | Stockholm | 070 - 685 16 90 | kontakt@cetrel.se

Start Om CETRÉL Utförda uppdrag Sälja Köpa Värdera Administrera Testa Intresseanmälan Nyhetsbrev

 

Våra tjänster

Förmedling

Förmedlar försäljning och köp av små till medelstora företag i södra Sverige och i

Stockholmsområdet.

Värdering

Värderar företag som en del i våra förmedlingsuppdrag eller som en

fristående tjänst.

Förädling

Leder projekt som går ut på att höja

värdet på företag inför framtida försäljningar.

Test och analys

Testar företags säljbarhet och ägarnas beredskap att sälja företaget.

Rådgivning

Utreder och ger råd i företags förvaltningsfrågor.

Bokföring

Sköter ett antal mindre företags

redovisning och administration.

Fortnox Byråpartner

Söka och köpa företag

siktar-paa-foervaerv.jpg

Flexibel assistans

En anledning att anlita extern assistans för att köpa företag är att förvärvsprojekt ofta kräver mer tid från personal med erfarenhet från sådana projekt än man normalt hittar bland interna resurser.

Ett annat skäl är att man vill identifiera förvärvskandidater utan att själv synas och på så sätt slippa avslöja sina planer för kollegor i branschen.

CETRÉL erbjuder assistans enligt en steg-för-steg-metod. Varje steg ger underlag för beslut om att ta ett nästa steg eller att avbryta processen, tillfälligt eller för gott.  

Vid varje beslut om att gå vidare avgör du också i vilken omfattning du vill att CETRÉL ska fortsätta vara med.

Så här kan CETRÉL medverka i din sök- och köpprocess:

CETRÉLs Nyhetsbrev

Ett enkelt sätt att söka företag som är till salu är att abonnera på CETRÉLs Nyhetsbrev. Du får då med e-post information om företag vi får i uppdrag att sälja, helt utan kostnad eller andra förpliktelser för dig. Abonnera på Nyhetsbrev»

Sökning

Du anger typ, storlek och geografiska belägenhet på företag som du är intresserad av. Sen får du hjälp av CETRÉL att metodiskt bygga upp en sökprofil som stämmer med dina krav och önskemål. För att få ett bra sökresultat är det viktigt att sökprofilen byggs med begrepp som finns i publika företagsdatabaser.

CETRÉL tar sen fram en lista med företag som matchar sökprofilen. Listan har företagsbeskrivningar och uppgifter om ansvariga kontaktpersoner. Nu kan du själv gå vidare och kontakta företag på listan, eller så uppdrar du åt CETRÉL att göra en mer avancerad inhämtning av information om de företag som du tycker är av störst intresse på listan, d.v.s., dina förvärvskandidater.

Avancerad sökning

Du väljer de mest intressanta företagen på listan från den första grovsökningen och uppdrar åt CETRÉL att kontakta dessa företag. Syftet med CETRÉLs kontakter är att diskret undersöka intresset för en överlåtelse och att, när sådant intresse finns, utverka information som behövs för en fördjupad analys och som du kan använda till värdering, förvärvskalkyler och andra underlag för beslut om köp.

 

Nu kan du gå själv vidare med en förvärvsprocess, eller så anlitar du CETRÉL för att medverka till förvärvet med ansvar för delar av eller hela förvärsprocessen.

  

Ring 070 - 685 16 90 för mer information om hur vi kan hjälpa dig att köpa företag, eller e-posta en intresseanmälan»


Copyright CETRÉL 1997-2018