CETRÉL Företagsförmedling.png

  Malmö | Stockholm | 070 - 685 16 90 | kontakt@cetrel.se

Start Om CETRÉL Utförda uppdrag Sälja Köpa Värdera Administrera Testa Intresseanmälan Nyhetsbrev

 

Våra tjänster

Förmedling

Förmedlar försäljning och köp av små till medelstora företag i södra Sverige och i

Stockholmsområdet.

Värdering

Värderar företag som en del i våra förmedlingsuppdrag eller som en

fristående tjänst.

Förädling

Leder projekt som går ut på att höja

värdet på företag inför framtida försäljningar.

Test och analys

Testar företags säljbarhet och ägarnas beredskap att sälja företaget.

Rådgivning

Utreder och ger råd i företags förvaltningsfrågor.

Bokföring

Sköter ett antal mindre företags

redovisning och administration.

Fortnox Byråpartner


Sälja företag

Först ett förtroende

Nyckeln till en framgångsrik säljprocess är förtroende.

Första mötet med CETRÈL är helt kostnadsfritt, utan några som helst förpliktelser för dig. Under några timmar rätar vi ut de vanligaste frågorna kring att sälja ett företag, plus några frågor speciellt om dig och om ditt företag.

 

Visar det sig att du inte är redo att sälja, eller att ditt företag inte är klart att säljas till ett bra pris, erbjuder vi vårt verktyg Testa Ägaren och/eller så hjälper vi dig att Testa Företaget på värdehöjande möjligheter.

Kommer vi å andra sidan fram till att ett fortsatt säljsamarbete är intressant så är nästa steg att CETRÉL gör en preliminär värdering av företaget och lämnar offert på ett säljuppdrag.

Säljprocessen

Våra säljuppdrag omfattar hela eller delar av följande moment i säljprocessen:

 • projektledning
 • värdering
 • företagsbeskrivningar
 • annonsering och övrigt marknadsföringsmaterial
 • att söka och informera intressenter
 • att välja och kvalificera spekulanter
 • avsiktsförklaring
 • kontakter med banker och myndigheter
 • visningar
 • möten mellan säljare och spekulanter
 • avtalsförslag
 • fördjupad granskning av företaget ("Due Diligence")
 • avtalsförhandlingar
 • att begära fram och sammanställa all relevant dokumentation
 • att förbereda och leda tillträdesmötet
 • uppföljning

Vårt arbetssätt

Vårt ansvar preciseras i uppdragsavtal och projektdokument. Där anges bl.a. arvoden, provisioner, förväntad köpeskilling, affärsupplägg, tidpunkt för tillträde samt en överenskommen sekretessnivå i all marknadsföring och kontakt med spekulanter.

Typiskt för en företagsöverlåtelse är alla frågor från olika specialistområden som måste få svar, ofta under tidspress. Det handlar om allt från bransch-, produkt-, licens- och tillståndsfrågor till miljöfrågor, avtalsjuridik, skatterätt, arbetsrätt, ekonomisk analys, sekretessfrågor och bolagsrätt.

Vi gör inte anspråk på att vara specialist på alla områden. Men vi vet var specialisterna finns och vi anlitar dem efter behov. Och vi vet vad som krävs för att vara den trygge färdledaren genom hela överlåtelseprocessen.

Mer information om säljprocessen finns i broschyren Sälja Företaget»

Ring 070 - 685 16 90 och boka ett första kostnadsfritt möte, eller e-posta en intresseanmälan»

 


Copyright CETRÉL 1997-2018