CETRÉL Företagsförmedling.png

  Malmö | Stockholm | 070 - 685 16 90 | kontakt@cetrel.se

Start Om CETRÉL Utförda uppdrag Sälja Köpa Värdera Administrera Testa Intresseanmälan Nyhetsbrev

 

Våra tjänster

Förmedling

Förmedlar försäljning och köp av små till medelstora företag i södra Sverige och i

Stockholmsområdet.

Värdering

Värderar företag som en del i våra förmedlingsuppdrag eller som en

fristående tjänst.

Förädling

Leder projekt som går ut på att höja

värdet på företag inför framtida försäljningar.

Test och analys

Testar företags säljbarhet och ägarnas beredskap att sälja företaget.

Rådgivning

Utreder och ger råd i företags förvaltningsfrågor.

Bokföring

Sköter ett antal mindre företags

redovisning och administration.

Fortnox Byråpartner

Värdera företag

vaerdefull_tjaenst.jpg

Värdera utan marknadsplats

Det bästa svaret på frågan om vad ett icke-marknadsnoterat företag är värt är att det är värt vad en köpare vill och kan betala vid en överlåtelse, varken mer eller mindre.

Det näst bästa svaret är att företaget är värt vad CETRÉLs metod för värdering av onoterade företag kommer fram till.

Varför värdera?

Därför att det ibland behövs ett "objektivt marknadsvärde" på företaget som olika intressenter kan enas om. Sådana tillfällen är när företaget överlåts som arv eller gåva, när gamla kompanjoner köps ut eller nya tas in, när företaget vill låna i banken eller vid ägares skilsmässa. 

 

Ska företaget säljas vill ägaren/ägarna i förväg få reda på vilket pris som kan påräknas. En värdering leder ofta till till följdfrågan om och hur det kan bli mer än så. CETRÉL kan då erbjuda en analys som ger svar på just frågan om det är läge att sälja nu eller om det är bättre att i stället förädla nu och sälja senare. 

Objektivt

CETRÉLs metod för värdering av onoterade företag ger marknadsvärden som olika intressenter accepterar som så pass objektiva och rimliga att de kan användas i förhandlingar och diskussioner där uppgift om företagets värde är av betydelse.

Realism, nästan som ett börsvärde

Vi justerar företagets redovisning till börsens regler för att räkna fram "korrekta och jämförbara" nyckeltal. Vi gör riskanalys av företagets framtida möjligheter och hot och vi väger samman resultaten med vår erfarenhet som företagsmäklare om det sannolika priset vid en tänkt försäljning av företaget i det skick det är vid värderingstidpunkten. 

Flexibilitet

Kravet på värderingens objektivitet och realism varierar självfallet med situationen. Ju högre krav, desto mer tid går åt både för oss och för er till faktainsamling, intervjuer och analys. Eftersom vår metod går att anpassa till olika krav kan vi alltid erbjuda ett pris för vår värdering som är i nivå med vad den ska användas till.

Ring 070 - 685 16 90 för mer information , eller e-posta en intresseanmälan»

 


Copyright CETRÉL 1997-2018