HEM

Välkommen till
CETRÉL Företagsförmedling!

Jag heter Lars Lundin och driver sen 1997 firma CETRÉL. Min verksamhet är att i Skåne och Stockholm bistå ägarledda företag och deras ägare med att sälja, köpa och värdera företag.

Här kan du läsa om CETRÉLs tjänster och arbetssätt samt om aktuella och tidigare förmedlade objekt.

Ring mig gärna på på 070 – 685 16 90 eller skicka en intresseanmälan!

INTRESSEANMÄLAN

Nyhetsbrevet e-postas helt utan förpliktelser för mottagaren och kan när som helst sägas upp.

TJÄNSTER

säljER

Väljer du CETRÉL som företagsförmedlare blir jag din och ditt företags mäklare med ansvar för en rad uppgifter i överlåtelsen. Den tveklöst viktigaste uppgiften är att hitta och kvalificera spekulanter, därnäst att coacha min uppdragsgivare och alla övriga inblandade till bästa möjliga resultat för parterna.

En viktig erfarenhet av många affärer är att jag måste vara envis med att innan projektet dras igång verkligen få bekräftat

  • att hela ägarkretsen verkligen är redo att sälja;
  • att verksamheten och bolaget är i säljbart och presentabelt skick;
  • att bästa tid är att sälja nu och inte en annan tid på året;
  • att min uppdragsgivarens prisförväntan är i samma härad som min värdering av verksamheten.

Detta är förutsättningar som inte bara styr strategi och tidplan för försäljningen. Bolagets skick och presentation samt timingen av försäljningen har nämligen stor inverkan på var köpeskillingen landar. Så är inte alla förutsättningar på plats bör bristerna åtgärdas innan verksamheten läggs ut till försäljning.


KÖPER

​Att hjälpa köpare köpa företag är på många sätt olikt att hjälpa säljare sälja företag. Jag ser emellertid fördelar med att vara bekväm i båda rollerna, men självfallet inte samtidigt i samma projekt.

Köpare anlitar CETRÉL till sina förvärvsprojekt när de i sin egen organisation inte har kompetens om vissa moment förknippade med företagsförvärv. Ett annat och vanligare skäl är att köparen vill leta upp förvärvskandidater utan att själv synas. Det aktningsvärda syftet är att genomföra förvärvet och sen överraska sina konkurrenter med den glada nyheten när förvärvet annonseras.

För detta ändamål har CETRÉL med åren finslipat en tjänst till till företagsköpare kallad “Sök & Köp“. Den består av tre steg där varje steg ger underlag för beslut om att ta ett nästa steg eller att avbryta processen, tillfälligt eller för gott. ​Vid varje beslut om att gå vidare avgörs också om CETRÉL ska fortsätta vara med i förvärvsprojektet och i så fall med vilka uppgifter.


VärderaR

Varför värdera ?

Ibland behövs ett “marknadsvärde” på företaget som olika intressenter kan enas om. Exempel på sådana tillfällen är när företaget överlåts som arv eller gåva, när gamla kompanjoner köps ut eller nya tas in, när delägare skiljer sig, när företaget säljs och när företaget vill låna i bank eller av andra finansiärer. 

CETRÉL värderar alla företag som CETRÉL förmedlar och många av företagen som påträffas vid utförande av tjänsten “Sök & Köp”. Därtill görs värderingar helt fristående från CETRÉLs andra tjänster.

ARBETSSÄTT

Bygger broar

Mäklarens uppdrag liknar brobyggarens. För att det alls ska bli en företagsaffär måste en säljare hitta en köpare, eller en köpare hitta någon som vill sälja. Jag ägnar därför all tid i början av ett förmedlingsuppdrag till insatser som hittar köpare åt säljaren eller säljare åt köparen. Det är förmedlarens absolut viktigaste uppgift att få dessa brohuvuden etablerade.

När seriösa samtal väl är igång mellan parterna övergår jag till att stötta precisionen i brobyggandet. Målet är ju att de bygger så att de möts någonstans i form av ett underskrivet köpekontrakt. Jag stöttar med en tydligt dokumenterad förhandlingsordning och jag agerar för att kontraktsvillkoren ska bli heltäckande, tydliga och baserade på av parterna kontrollerad och godkänd information.

Målfokus och precision är alltså mitt sätt att stötta brobyggandet över floden av starka känslor som finns vid överlåtelser av ägarledda företag. Enkelt uttryckt: – säljaren sätter högre värde på sitt livsverk än vad köparen tycker det är värt för honom. Historia ställs mot framtid.

Målfokus, precision, objektivitet och god ordning hjälper parterna till en överenskommelse. Här är några exempel på hur det kan gå till.

Skriftligt uppdragsavtal

Här anges bl.a. arvode, provision och provisionsgrunder, avtalstid, affärsupplägg, de huvudsakliga arbetsuppgifterna och vilka som är parternas ansvariga kontaktpersoner.

Godkänd skriftlig projektplan

Ett projektdokument i två delar. Den ena delen beskriver företaget som ska säljas (“objektet”). Här samlas all information och data som sen får användas till ett företagsprospekt och i marknadsföringen av objektet.

Den andra delen beskriver bl.a. strategin för marknadsföringen, förväntad köpeskilling, tillträdesdag och andra för uppdragsgivaren kritiska villkor. Dessutom önskad sekretess i kontakter med intressenter/spekulanter samt när och hur kontakt ska tas med bank, hyresvärd, personal/fack, stora kunder, viktiga leverantörer, etc.

Projektdokumentet i sin helhet godkänns skriftligen av uppdragsgivaren och sen kan marknadsföringen av objektet sätta igång.

Initierar, samordnar

​Många frågor ska behandlas, ofta under tidspress. Det är bransch-, produkt-, licens-, miljö- och tillståndsfrågor, avtalsjuridik, skatterregler, bankregler, arbetsrätt, ekonomisk analys, sekretessfrågor och bolagsrätt. Mina uppdragsgivare kommenterar ibland att de faktiskt måste veta och ta reda på mer om sitt företag för att sälja det än för att driva det. ​

Jag initierar och samordnar dessa aktiviteter. Det är uppdragsgivaren som med interna resurser eller anlitad expertis svarar för att de blir utförda. Har uppdragsgivaren inte tillgång till relevant kompetens för att hantera en fråga brukar jag biträda med råd, eller ordna fram en specialist från mitt nätverk. I händelse av att jag själv har kompetens att hantera frågan kan jag utföra aktuellt ärende. Sådant arbete debiteras separat, utöver i uppdragsavtalet överenskommen ersättning.

Allt klart vid tillträdet

Mina ledstjärnor när jag projekterar en överlåtelse är att:

  • Parterna ska bli överens om att de gör en bra affär.
  • Affären är tydligt och fullständigt beskriven i kontraktet.
  • Allt blir klart vid tillträdet.

Det är inte alltid möjligt att få alla moment i en företagsöverlåtelse avklarade i och med tillträdet. Det är då parterna kommer att uppskatta värdet av att affären är tydligt och fullständigt beskriven i kontraktet.

KONTAKT

Adress
CETRÉL Företagsförmedling
Stenhögsvägen 6
231 39 Trelleborg

Telefon
070 – 685 16 90

www
cetrel.se